Gorffeniadau Ffasâd Adeilad

Gall cynhyrchion ether Cellwlos QualiCell wella perfformiad trwy'r manteision canlynol: gwella cryfder adlyniad, ymwrthedd crafiad, hyblygrwydd, ymwrthedd staen, lleihau amsugno dŵr a chynnal anadlu da.

Gorffeniadau Ffasâd Adeilad
Mae Gorffeniadau Ffasâd Adeiladu yn ddeunyddiau a ddefnyddir ar gyfer addurno a diogelu allanol megis morter addurniadol, morter gweadog past, paent carreg lliwgar, ac ati Trwy ddewis gwahanol ddeunyddiau, lliwiau, a dulliau cymhwysol ar gyfer waliau allanol, mae'n cyflawni arddull artistig lliwgar amrywiol, gan ddangos gwahanol nodweddion a harddwch.Mae'r gair Façades yn dod yn wreiddiol o'r gair Eidaleg “facciata”, ac fe'i diffinnir fel y tu allan neu'r cyfan o wynebau allanol adeilad.Defnyddir y term yn aml i gyfeirio at brif wyneb neu wyneb blaen tŷ yn unig. Ffasâd yw wal allanol neu wyneb adeilad, ac mae fel arfer yn cynnwys elfennau dylunio fel gosod ffenestri neu ddrysau yn fwriadol.
Mewn pensaernïaeth, y ffasâd yw un o elfennau allanol pwysicaf yr adeilad.Mae'r ffasâd yn gosod disgwyliadau ac yn diffinio naws y strwythur cyffredinol.Gall hefyd helpu i gyrraedd y nod o ymdoddi i'r amgylchoedd neu sefyll allan o'r dorf.

Adeilad-Ffacade-Gorffeniadau

 

Argymell Gradd: Cais TDS
HPMC AK100M Cliciwch yma
HPMC AK150M Cliciwch yma
HPMC AK200M Cliciwch yma