Llenwyr ar y Cyd

Gall cynhyrchion QualiCell Cellwlos ether HPMC/MHEC wella llenwyr ar y cyd trwy'r manteision canlynol: Cynyddu amser agored hirach.Gwella perfformiad gwaith, trywel nad yw'n glynu.Cynyddu ymwrthedd i sagging a lleithder.

Ether cellwlos ar gyfer llenwyr ar y cyd
Gelwir llenwyr ar y cyd hefyd yn asiant uniadu brics wyneb.Mae'r deunydd wedi'i wneud o sment, tywod cwarts, llenwi pigment ac amrywiol ychwanegion sy'n cael eu cymysgu'n unffurf gan beiriannau.Defnyddir grout teils yn bennaf fel grout rhwng teils ceramig a theils wynebu, ac fe'i gelwir hefyd yn growt polymer.
Yn gyntaf, Ar gyfer llenwi ar y cyd gan ddefnyddio Dull:
1. Yn gyntaf, ychwanegwch ddŵr i'r cynhwysydd, ychwanegwch y grout teils yn araf, ei droi'n gyfartal i bast unffurf, a gadewch iddo sefyll am 3-5 munud.
2. Gwasgwch y grout teils cymysg i'r bwlch ar hyd croeslin y teils, a gadewch iddo sefyll am tua 15 munud.
3. Ar ôl i wyneb y teils fod yn sych, sychwch yr wyneb gyda sbwng neu dywel i gael gwared ar yr asiant caulking sy'n weddill.

Cyd-lenwyr

Yn ail , Rôl llenwyr ar y cyd:
Ar ôl i'r llenwyr ar y Cyd gael eu cadarnhau, bydd yn ffurfio arwyneb glân llyfn tebyg i borslen ar y cymalau teils.Mae'n gwrthsefyll traul, yn dal dŵr, yn gwrthsefyll olew, heb staenio, ac mae ganddo briodweddau hunan-lanhau rhagorol.Nid yw'n hawdd dal baw ac mae'n hawdd ei lanhau a'i sychu.Felly, gall ddatrys y broblem gyffredin o gymalau teils budr a du yn llwyr ac yn anodd ei lanhau.Gellir ei ddefnyddio p'un a yw'n uniad teils sydd newydd gael ei adnewyddu a'i osod o'r newydd, neu uniad teils sydd wedi'i ddefnyddio ers blynyddoedd lawer.Atal y bylchau rhag troi'n ddu a budr, gan effeithio ar ymddangosiad yr ystafell, ac atal bridio mowldiau rhag niweidio iechyd pobl.
Yn drydydd, nodweddion asiant uno teils:
1. Gall adlyniad cryf a chaledwch amsugno dirgryniad parhaus yr arwyneb gwaelod a'r brics, ac atal y craciau rhag digwydd.
2. Mae ganddo swyddogaeth gwrth-ddŵr i atal treiddiad dŵr o gymalau'r teils, atal lleithder ac atal ffenomen grout gwrthdroi a dagrau.
3. Di-wenwynig, diarogl, di-lygredd, gwrth-llwydni a gwrthfacterol, i sicrhau bod y gorffeniad bob amser yn newydd.
4. Lliwiau llachar, a all fodloni gofynion gwahanol effeithiau addurnol (gellir addasu lliwiau yn unol â gofynion y galwr)

 

Argymell Gradd: Cais TDS
HPMC AK4M Cliciwch yma