Paent latecs

Gall cynhyrchion HEC ether cellwlos QualiCell wella yn ôl y priodweddau canlynol mewn paent latecs:
· Ymarferoldeb ardderchog a gwell ymwrthedd i wasgaru.
· Mae cadw dŵr da, pŵer cuddio a ffurfiant ffilm o'r deunydd cotio yn cael ei wella.
· Effaith tewychu da, gan ddarparu perfformiad cotio rhagorol a gwella ymwrthedd prysgwydd y cotio.

Ether cellwlos ar gyfer Paent Latex
Paent sy'n seiliedig ar ddŵr yw paent latecs.Yn debyg i baent acrylig, fe'i gwneir o resin acrylig.Yn wahanol i acrylig, argymhellir defnyddio paent latecs wrth baentio ardaloedd mwy.Nid oherwydd ei fod yn sychu'n arafach, ond oherwydd ei fod fel arfer yn cael ei brynu mewn symiau mwy. Mae paent latecs yn haws gweithio gydag ef ac yn sychu'n gyflymach, ond nid yw mor wydn â phaent olew.Mae latecs yn dda ar gyfer prosiectau peintio cyffredinol fel waliau a nenfydau. Bellach mae paentiau latecs yn cael eu gwneud gyda sylfaen hydawdd mewn dŵr ac wedi'u hadeiladu ar finyl ac acrylig.O ganlyniad, maent yn glanhau'n hawdd iawn gyda dŵr a sebon ysgafn.Paent latecs sydd orau ar gyfer swyddi paentio allanol, gan eu bod yn wydn iawn.
Cymhwyso Cellwlos Hydroxyethyl mewn Paent Latex
Mae ychwanegu ychwanegion paent yn aml yn fach iawn, fodd bynnag, maent yn gwneud newidiadau sylweddol ac effeithiol i berfformiad y paent latecs.Gallwn nodi swyddogaethau aruthrol HEC a'i bwysigrwydd mewn peintio.Mae gan hydroxyethyl cellwlos (HEC) ddibenion penodol wrth gynhyrchu paent latecs sy'n ei wahaniaethu oddi wrth ychwanegion tebyg eraill.

Latex-Paent

Ar gyfer gweithgynhyrchwyr paent latecs, mae defnyddio cellwlos Hydroxyethyl (HEC) yn galluogi cyflawni sawl amcan ar gyfer eu paentio.Un o brif swyddogaethau HEC mewn paent latecs yw ei fod yn caniatáu effaith dewychu priodol.Mae hefyd yn ychwanegu at liw'r paent, mae ychwanegion HEC yn darparu amrywiadau lliw ychwanegol i baent latecs ac yn rhoi trosoledd i weithgynhyrchwyr addasu lliwiau yn seiliedig ar gais cleientiaid.

Mae cymhwyso HEC wrth gynhyrchu paent latecs hefyd yn rhoi hwb i'r gwerth PH trwy wella priodweddau anïonig y paent.Mae hyn yn caniatáu cynhyrchu amrywiadau sefydlog a chryf o baent latecs, sydd ag ystod amrywiol o fformwleiddiadau.Mae darparu eiddo toddi cyflym ac effeithiol yn swyddogaeth arall o cellwlos Hydroxyethyl.Gall paent latecs, ynghyd â hydroxyethyl cellwlos (HEC) doddi'n gyflym ac mae hyn yn helpu i gyflymu'r broses o beintio.Mae graddadwyedd uchel yn swyddogaeth arall o HEC.

Gall cynhyrchion HEC ether cellwlos QualiCell wella yn ôl y priodweddau canlynol mewn paent latecs:
· Ymarferoldeb ardderchog a gwell ymwrthedd i wasgaru.
· Mae cadw dŵr da, pŵer cuddio a ffurfiant ffilm o'r deunydd cotio yn cael ei wella.
· Effaith tewychu da, gan ddarparu perfformiad cotio rhagorol a gwella ymwrthedd prysgwydd y cotio.
· Cydnawsedd da ag emylsiynau polymer, amrywiol ychwanegion, pigmentau, a llenwyr, ac ati.
· Priodweddau rheolegol da, gwasgariad a hydoddedd.

Argymell Gradd: Cais TDS
HEC HR30000 Cliciwch yma
HEC HR60000 Cliciwch yma
HEC HR100000 Cliciwch yma