Morter Maen

Gall cynhyrchion ether cellwlos QualiCell HPMC / MHEC wneud y sment wedi'i hydradu'n llawn, cynyddu'r cryfder bondio'n sylweddol, a gall hefyd gynyddu cryfder bondio tynnol a chryfder bondio cneifio'r morter caled.Yn y cyfamser, gall wella ymarferoldeb a lubricity yn sylweddol, gan wella'n fawr yr effaith adeiladu a gwella effeithlonrwydd gwaith.

Ether cellwlos ar gyfer Masonry Morter

Mae morter gwaith maen yn cyfeirio at forter lle mae brics, cerrig a deunyddiau bloc yn cael eu hadeiladu i mewn i waith maen.Mae'n chwarae rôl bloc strwythurol, concrit a thrawsyrru grym, ac mae'n rhan bwysig o slyri sment gwaith maen.Defnyddir brics sment i adeiladu gwaith maen gyda gofynion uchel ar gyfer amgylchedd sment a chryfder.Yn gyffredinol, mae linteli brics yn defnyddio morter sment gyda gradd cryfder o 5 i M10;mae sylfeini brics yn gyffredinol yn defnyddio morter sment nad yw'n perthyn i M5;gall tai isel neu fyngalos ddefnyddio morter calch;gellir defnyddio deunyddiau adeiladu syml, morter clai calch.

Sment yw prif ddeunydd smentio morter.Mae smentiau a ddefnyddir yn gyffredin yn cynnwys sment, sment slag, sment pozzolan, sment lludw hedfan a sment cyfansawdd, ac ati, y gellir eu dewis yn unol â'r gofynion dylunio, brics gwaith maen ac amodau amgylcheddol sment.Gall sment cryf fodloni'r gofynion.

Maen-morters

Ni ddylai gradd cryfder sment a ddefnyddir mewn tywod sment fod yn fwy na 32.5;ni ddylai gradd cryfder sment a ddefnyddir mewn morter cymysg sment fod yn fwy na 42.5.Os yw lefel cryfder sment yn rhy uchel, gallwch ychwanegu rhai deunyddiau cymysg.Ar gyfer rhai dibenion arbennig, megis ffurfweddu cymalau a chymalau cydrannau, neu ar gyfer atgyfnerthu strwythurol ac atgyweirio craciau, dylid defnyddio sment eang.Mae deunyddiau cementaidd a ddefnyddir mewn morter gwaith maen yn cynnwys sment a chalch.Mae'r dewis o fathau o sment yr un fath â choncrit.Dylai'r radd sment fod 45 gwaith gradd cryfder y morter.Os yw'r radd sment yn rhy uchel, bydd swm y sment yn annigonol, gan arwain at gadw dŵr yn wael.Mae past calch a chalch tawdd nid yn unig yn cael eu defnyddio fel deunyddiau smentio, ond yn bwysicach fyth, yn gwneud i'r morter gadw dŵr yn dda.Agreg mân Tywod naturiol yn bennaf yw agreg mân, a gelwir y morter parod yn forter cyffredin.Ni ddylai'r cynnwys clai yn y tywod fod yn fwy na 5%;pan fo'r radd cryfder yn llai na m2.5, ni ddylai'r cynnwys clai fod yn fwy na 10%.Dylai maint gronynnau mwyaf y tywod fod yn llai na 1/41/5 o drwch y morter, yn gyffredinol heb fod yn fwy na 2.5 mm.Fel y morter ar gyfer rhigolau a phlastro, nid yw maint y gronynnau uchaf yn fwy na 1.25 mm.Mae trwch y tywod yn dylanwadu'n fawr ar faint o sment, ymarferoldeb, cryfder a chrebachu.

 

Argymell Gradd: Cais TDS
HPMC AK100M Cliciwch yma
HPMC AK150M Cliciwch yma
HPMC AK200M Cliciwch yma