Excipient Fferyllol

Excipient Fferyllol

Mae hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) yn wyn gwyn neu'n llaethog, heb arogl, yn ddi-flas, yn bowdr ffibrog neu'n gronynnog, nid yw colli pwysau wrth sychu yn fwy na 10%, hydawdd mewn dŵr oer ond nid dŵr poeth, yn araf mewn dŵr poeth Chwyddo, peptization, a ffurfio a hydoddiant colloidal gludiog, sy'n dod yn hydoddiant pan gaiff ei oeri, ac yn dod yn gel pan gaiff ei gynhesu.Mae HPMC yn anhydawdd mewn ethanol, clorofform ac ether.Mae'n hydawdd mewn hydoddydd cymysg o fethanol a methyl clorid.Mae hefyd yn hydawdd mewn toddydd cymysg o aseton, methyl clorid ac isopropanol a rhai toddyddion organig eraill.Gall ei hydoddiant dyfrllyd oddef halen (ni chaiff ei hydoddiant colloidal ei ddinistrio gan halen), a pH hydoddiant dyfrllyd 1% yw 6-8.Fformiwla moleciwlaidd HPMC yw C8H15O8-(C10H18O6) -C815O, ac mae'r màs moleciwlaidd cymharol tua 86,000.

Fferyllol-Excipient

Mae gan HPMC hydoddedd dŵr rhagorol mewn dŵr oer.Gellir ei doddi i doddiant tryloyw gyda'i droi ychydig mewn dŵr oer.I'r gwrthwyneb, yn y bôn mae'n anhydawdd mewn dŵr poeth uwchlaw 60 ℃ a gall ond chwyddo.Mae'n ether cellwlos nad yw'n ïonig.Nid oes gan ei hydoddiant unrhyw dâl ïonig, nid yw'n rhyngweithio â halwynau metel neu gyfansoddion organig ïonig, ac nid yw'n adweithio â deunyddiau crai eraill yn ystod y broses baratoi;mae ganddo briodweddau gwrth-alergaidd cryf, a chyda'r cynnydd yn y radd o amnewid yn y strwythur moleciwlaidd, mae'n fwy gwrthsefyll alergeddau ac yn fwy sefydlog;mae hefyd yn metabolaidd anadweithiol.Fel excipient fferyllol, nid yw'n cael ei fetaboli na'i amsugno.Felly, nid yw'n darparu calorïau mewn meddyginiaethau a bwydydd.Mae'n isel o ran calorïau, heb halen, ac nid yw'n cynnwys halen ar gyfer cleifion diabetig.Mae gan gyffuriau a bwydydd alergenaidd gymhwysedd unigryw;mae'n gymharol sefydlog i asidau ac alcalïau, ond os yw'r gwerth PH yn fwy na 2 ~ 11 ac yn cael ei effeithio gan dymheredd uwch neu fod ganddo amser storio hirach, bydd ei gludedd yn lleihau;gall ei ddatrysiad dyfrllyd ddarparu gweithgaredd Arwyneb, gan ddangos tensiwn arwyneb cymedrol a thensiwn rhyngwyneb;mae ganddo emulsification effeithiol mewn system dau gam, gellir ei ddefnyddio fel sefydlogwr effeithiol a colloid amddiffynnol;mae gan ei doddiant dyfrllyd briodweddau ffurfio ffilm rhagorol, mae'n dabled a philsen Mae deunydd cotio da.Mae gan y cotio ffilm a ffurfiwyd ganddo fanteision di-liw a chaledwch.Gall ychwanegu glyserin hefyd wella ei blastigrwydd.

Gall cynhyrchion QualiCell HPMC wella yn ôl yr eiddo canlynol mewn Excipient Fferyllol:
· Unwaith yn hydawdd mewn dŵr ac yn anweddol trwy doddydd, mae HPMC yn gwneud ffilm dryloyw gyda chryfder tynnol uchel.
· Yn gwella pŵer rhwymo .
·Matrics hydroffilig yn cael ei ddefnyddio ynghyd â hydradau HPMC i greu haen gel, gan reoli patrwm rhyddhau cyffuriau.

Argymell Gradd: Cais TDS
HPMC 60AX5 Cliciwch yma
HPMC 60AX15 Cliciwch yma