Trwsio Morterau

Gall cynhyrchion ether cellwlos QualiCell HPMC/MHEC mewn morter atgyweirio wella'r priodweddau canlynol:
·Gwell cadw dŵr
· Mwy o ymwrthedd crac a chryfder cywasgu
·Gwella adlyniad cryf morter.

Ether cellwlos ar gyfer Morter Atgyweirio

Mae morter atgyweirio yn forter cyn-gymysg o ansawdd uchel, wedi'i ddigolledu am grebachu, wedi'i wneud o smentiau dethol, agregau graddedig, llenwyr ysgafn, polymerau ac ychwanegion arbennig. Defnyddir morter atgyweirio yn bennaf i atgyweirio rhannau difrod wyneb strwythurau concrit megis ceudodau, diliau, toriadau, asglodi, tendonau agored, ac ati, i adfer perfformiad da'r strwythur concrit.
Gellir ei ddefnyddio hefyd fel morter lefelu wedi'i atgyfnerthu â ffibr carbon, morter gwaith maen perfformiad uchel, a morter amddiffynnol lefelu plastro ar gyfer atgyfnerthu llinyn dur mewn adeiladau (strwythurau).Ychwanegir y cynnyrch gydag amrywiaeth o addaswyr polymer moleciwlaidd uchel, powdr rwber a ffibrau gwrth-gracio.Felly, mae ganddo ymarferoldeb da, adlyniad, anhydreiddedd, ymwrthedd plicio, ymwrthedd rhewi-dadmer, ymwrthedd carbonization, ymwrthedd crac, ymwrthedd rhwd dur a chryfder uchel.

Atgyweirio-Morterau

Cyfarwyddiadau adeiladu

1. Penderfynwch ar yr ardal atgyweirio.Dylai'r ystod triniaeth atgyweirio fod 100mm yn fwy na'r ardal ddifrod gwirioneddol.Torrwch neu gŷn ymyl fertigol yr ardal atgyweirio concrit gyda dyfnder o ≥5mm er mwyn osgoi teneuo ymyl yr ardal atgyweirio.
2. Glanhewch y llwch ac olew arnofio ar wyneb yr haen sylfaen goncrit yn yr ardal atgyweirio, a thynnwch y rhannau rhydd.
3. Glanhewch y rhwd a'r malurion ar wyneb y bariau dur agored yn yr ardal atgyweirio.
4. Rhaid i'r haen sylfaen goncrit yn yr ardal atgyweirio wedi'i glanhau gael ei naddu neu ei thrin ag asiant trin rhyngwyneb concrit.
5. Defnyddiwch bwmp aer neu ddŵr i lanhau wyneb y sylfaen goncrit yn yr ardal atgyweirio, ac ni ddylid gadael unrhyw ddŵr clir yn ystod y broses nesaf.
6. Trowch y morter atgyweirio cryfder uchel yn ôl y gymhareb gymysgu a argymhellir o 10-20% (cymhareb pwysau) o ddŵr.Mae cymysgu mecanyddol yn ddigon ar gyfer 2-3 pwynt ac mae'n ffafriol i ansawdd a chyflymder y cymysgu.Dylid cymysgu â llaw ar 5 pwynt i sicrhau cymysgu unffurf.
7. Gellir plastro'r morter atgyweirio cryfder uchel sydd wedi'i gymysgu, ac ni ddylai trwch un plastr fod yn fwy na 10mm.Os yw'r haen plastro yn drwchus, dylid defnyddio dull adeiladu plastro haenog a lluosog.

 

Argymell Gradd: Cais TDS
HPMC AK100M Cliciwch yma
HPMC AK150M Cliciwch yma
HPMC AK200M Cliciwch yma