Côt Sgim

Gall cynhyrchion ether cellwlos QualiCell wella yn ôl y manteision canlynol mewn cot sgim:
·hydoddedd da, cadw dŵr, tewychu a pherfformiad adeiladu
· gwella'r adlyniad a'r ymarferoldeb ar yr un pryd,
·atal problemau pantiau, cracio, plicio neu ollwng

Ether cellwlos ar gyfer Skim Coat

Mae cotiau sgim yn fath o baent past trwchus addurniadol a ddefnyddir i fflatio'r wal, ac mae'n gynnyrch anhepgor cyn paentio.Côt ar y paent preimio neu'n uniongyrchol ar y gwrthrych i ddileu wyneb anwastad y gwrthrych wedi'i orchuddio.Fe'i llunnir gyda swm bach o ychwanegion, sylfaen paent, llawer iawn o lenwwyr a swm priodol o pigmentau lliwio.Mae'r pigmentau a ddefnyddir yn bennaf yn garbon du, haearn coch, melyn crôm, ac ati, ac mae'r llenwyr yn bennaf yn talc, bicarbonad, ac ati. Fe'i defnyddir i lenwi'r arwyneb gweithio cilfachog yn rhannol, a gellir ei gymhwyso hefyd i'r wyneb cyfan, fel arfer ar ôl i'r haen preimio gael ei sychu, caiff ei gymhwyso i wyneb y primer layer.Cement cotiau sgim seiliedig yn cael eu defnyddio fel y gorchudd terfynol ar wahanol swbstradau ac mae ganddynt drwch o 2-4 mm.Maent yn cael eu cymhwyso mewn haenau lluosog.

Sgim-Coat

Defnyddio cotiau sgim

Mae'r cynnyrch hwn yn addas ar gyfer byrddau GRC, byrddau ceramsite, waliau concrit, byrddau sment a blociau awyredig, yn ogystal ag amrywiol fyrddau wal a lloriau mewn amgylcheddau cymharol llaith.Mae'r cynnyrch hefyd yn addas ar gyfer waliau a nenfydau ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd ymolchi, ceginau, isloriau, yn ogystal â waliau allanol, balconïau, achlysuron tymheredd uchel, isloriau, garejys tanddaearol a mannau eraill lle mae dŵr yn aml.Gall y deunydd sylfaen fod yn forter sment, bwrdd gwasg sment, concrit, bwrdd gypswm, ac ati, a gellir dewis gwahanol raddau o haenau wal fewnol hefyd yn unol â gofynion y defnyddiwr.

 

Argymell Gradd: Cais TDS
HPMC AK100M Cliciwch yma
HPMC AK150M Cliciwch yma
HPMC AK200M Cliciwch yma